Landscape Studio pracownia architektury krajobrazu
Olek
Olek
Kierownik Mokotowski

Olek szef prac pielęgnacyjnych na Osiedlach przy ulicy Karola Chodkiewicza na Mokotowie.