Landscape Studio pracownia architektury krajobrazu

Inwentaryzacja zieleni

Wykonujemy kompleksowe opracowania inwentaryzacji zieleni, tzw. inwentaryzacje dendrologiczne.

Wykonujemy szczegółowe i kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne (inwentaryzacja zieleni) na potrzeby składania wniosków o wycinkę, planowania inwestycji, projektu, realizacji, wyceny wycinek, zarządzania drzewostanem,

sporządzenia projektu nasadzeń zastępczych

Opracowanie operatu pielęgnacyjnego, określającego wytyczne w zakresie pielęgnacji adaptowanego drzewostanu oraz zasady ochrony drzew na czas budowy.

 

Ekspertyzy