Landscape Studio pracownia architektury krajobrazu

Sporządzamy ekspertyzy, inwentaryzacje oraz operaty pielęgnacyjne do terenów zielonych.

  • Analizy gatunkowe
  • Analizy wiekowe
  • Analizy kompozycyjne
  • Analizy DFA
  • Gospodarka drzewostanem
  • Wskazania do pielęgnacji
Projekt