Realizacje

Od A do Z!

Zbudujemy Twój ogród od początku do końca.
Koniec zmartwień o jakość roślin w sklepach!

 

Dajemy Gwarancję!

Realizacja w
4 krokach

1

Przygotowanie terenu,
wyznaczenie granic

• karczowanie, oczyszczanie, równanie
• zarys kształtów rabat, trawników, nawierzchni

2

Poprowadzenie
instalacji

• instalacje nawadniające
• instalacje elektryczne, oświetleniowe

3

Budowa
nawierzchni

• podjazdy
• chodniki
• ścieżki

4

Wprowadzenie
roślinności

• drzew
• krzewów
• bylin
• trawników

Profesjonalizm
i Dokładność

Leśny (2) — kopia


Dla Państwa wygody, i porządku podczas wykonywania prac realizacyjnych zazwyczaj stosujemy podział na etapy. Dopiero po zakończeniu jednego i rozliczeniu się następuje przystąpienie do kolejnego. Daje to Państwu możliwość oceny naszej pracy w każdym stadium. Rozeznanie, na jakim etapie znajdują się prace oraz możliwość wprowadzenia drobnych korekt.