Landscape Studio pracownia architektury krajobrazu
Karolina
Karolina
CEO

arch. kraj. Karolina Kuszlis

Lubię każdy aspekt pracy architekta krajobrazu:

Projektowanie – za możliwość kreowania przestrzeni

Realizację – za okazję do obcowania z przyrodą, krajobrazem  i ludźmi

Pielęgnację – która pozwala podziwiać naturę i uczy pokory wobec niej