Pałac w Komierowie

Pałac w Komierowie

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wielkim przedsięwzięciu odbudowy założenia Pałacowego w Komierowie. Projekt wykonała pracownia Hortus Excelsior Wykonaliśmy niespełna 2000 metrów bieżących ścieżek typu Hanse grand, nasadzenia drzew i...
Nawierzchnie z ekokratki

Nawierzchnie z ekokratki

Geokraty mają zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów dla lekkich pojazdów, dróg o nawierzchni gruntowej dla kategorii ruchu KR1, Stosowane są jako wzmocnienie gruntów słabonośnych w podłożu pod drogami i rurociągami. Mogą też być stosowane jako...