Łąka kwietna na Marszałkowskiej

W centrum Warszawy zakładaliśmy łąkę kwietną w ramach wygranego projektu budżetu partycypacyjnego.