Pałac w Komierowie

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wielkim przedsięwzięciu odbudowy założenia Pałacowego w Komierowie.

Projekt wykonała pracownia Hortus Excelsior

Wykonaliśmy niespełna 2000 metrów bieżących ścieżek typu Hanse grand, nasadzenia drzew i krzewów.